480Terms

Help to improve our database

We are continuously collecting common terms used by the Emergency Medical Services practitioners across Europe. Help us improve our content and fill out the online form. If you are not able to find what you are looking for, please let us know by sending us a message through our contact page.

Your feedback is important for us and it will be fed into our Database for the EMS glossary.

Add new EMS term

To unify the communication and knowledge exchange between the emergency medical teams across Europe iProcureSecurity seeks to translate the identified EMS terms in all consortium languages.

That is why the project encourages everyone willing to contribute, to suggest and add missing terminology translation.

Add new translation
3D Üç Boyutlu Baskı
Area: Emergency Medical Services

Üç boyutlu bir dijital modelden fiziksel bir nesne yapma eylemi veya işlemi, tipik olarak bir malzemenin birçok ince katmanı arka arkaya serilir.

5G Network (Ağ)
Area: Emergency Medical Services

Beşinci nesil kablosuz (5G), kablosuz ağların hızını ve yanıt verebilirliğini büyük ölçüde artırmak için tasarlanmış, hücresel teknolojinin en son yinelemesidir.

AMS finansmanı
Area: Emergency Medical Services

Acil tıbbi hizmetlere ekonomik kaynak sağlayan sistem.

AMS istasyonu
Area: Emergency Medical Services

Ambulans araçlarının ve tıbbi ekipmanlarının depolanması için ayrılan yapı veya diğer alanların yanı sıra personeli için çalışma ve yaşam alanı.

AMS network
Area: Emergency Medical Services

Avrupa'daki Acil Tıp Hizmetleri sektöründen pratisyenlerin ve diğer ilgili paydaşların önemli kapasite boşlukları alanlarını detaylandırıp analiz edebilecekleri ve böylece gelecekteki yeni teknolojik çözümler anlayışına zemin hazırlayabilecekleri çevrimiçi bir Uygulama Topluluğu

AMS organizasyonu
Area: Emergency Medical Services

Acil tıbbi hizmet olarak birlikte çalışan bir şirket veya bir grup insan.

AMS paydaş
Area: Emergency Medical Services

Bir kuruluşa, topluma vb. dahil olan ve dolayısıyla ona karşı sorumlulukları ve başarısına ilgi duyan bir çalışan, müşteri veya vatandaş gibi bir kişi.

AMS performansı
Area: Emergency Medical Services

Acil sağlık hizmetlerinin, belirli sonuç göstergelerine ulaşmada ne kadar başarılı olduğunu belirleyen kriterler toplamı

AMS personeli
Area: Emergency Medical Services

Acil tıbbi müdahale gerektiren hastalıkları ve yaralanmaları tedavi eden, hastane dışında tedavi sağlayan ve acil bakıma nakleden tıp uzmanları.

AMS profesyoneli
Area: Emergency Medical Services

Acil durum çağrılarına yanıt veren ve kriz sağlık durumlarında insanları tedavi eden ve taşıyan tıp uzmanları.

Showing 1 - 10 of 480