480Terms

Help to improve our database

We are continuously collecting common terms used by the Emergency Medical Services practitioners across Europe. Help us improve our content and fill out the online form. If you are not able to find what you are looking for, please let us know by sending us a message through our contact page.

Your feedback is important for us and it will be fed into our Database for the EMS glossary.

Add new EMS term

To unify the communication and knowledge exchange between the emergency medical teams across Europe iProcureSecurity seeks to translate the identified EMS terms in all consortium languages.

That is why the project encourages everyone willing to contribute, to suggest and add missing terminology translation.

Add new translation
Acil Medikal Servis Sistemleri
Area: Emergency Medical Services

EMS sistemi, hem hastane öncesi hem de hastane içi seviyelerde özel tıbbi tesislerle karakterize edilen bir bakım yelpazesini kapsar. Doğru triyaj, ilk değerlendirme, hızlı resüsitasyon, verimli ve etkili tıbbi yönetim ve acil vakaların kesin bakıma taşınması gibi gerekli tüm hizmetleri içerecek şekilde organize edilmelidir.

Acil Medikal Servis Çözümleri
Area: Emergency Medical Services

İş sağlığı ve güvenliği bağlamında kullanılan teknolojiler, kaza mahallinde yaralı veya hasta kişilere tıbbi müdahale sağlayan kurtarma ve acil durum hizmetlerine atıfta bulunur.

Acil Medikal Servisler (AMS)
Area: Emergency Medical Services

Ani hastalık veya yaralanma mağdurlarına yeterli özel sağlık hizmetlerinin etkili, koordineli ve zamanında sunulması için personel, tesis ve ekipman düzenlemelerini sağlayan kapsamlı bir sistem. Acil tıbbi bakım sağlayan bir sistemdir. Ciddi hastalığa veya yaralanmaya neden olan bir olay tarafından aktive edildiğinde, AMS'nin odak noktası hasta(lar)ın acil tıbbi bakımıdır. Yüksek kaliteli AMS, herhangi bir sağlık hizmeti sisteminde kalitenin önemli bir faktörüdür.

Acil Medikal Tekniker
Area: Emergency Medical Services

Hastaneye nakil öncesinde ve sırasında temel acil hizmetleri (kardiyopulmoner resüsitasyon olarak) sağlamak üzere sertifikalı özel eğitimli bir tıp teknisyeni.

Acil Merkezi
Area: Emergency Medical Services

Acil duruma müdahaleyi koordine etmek ve acil durum sırasında ortaya çıkan bazı sorunların üstesinden gelmek için genellikle geçici olarak kullanılan bir bina.

Acil Numara
Area: Emergency Medical Services

Arayan kişinin yardım için yerel acil durum hizmetleriyle iletişime geçmesine olanak tanıyan telefon numarası.

Acil Sağlık Bakım Provizyonu
Area: Emergency Medical Services

Para, personel, ekipman ve ilaç gibi girdilerin acil sağlık müdahalelerini sağlamak için birleştirilme şekli.

Acil Tıbbi Durum
Area: Emergency Medical Services

Yeterli şiddette akut semptomlarla (Şiddetli ağrı dahil) kendini gösteren bir tıbbi durum olarak tanımlanır. Öyle ki, acil tıbbi müdahalenin yokluğunun (i) bireyin sağlığını ciddi bir tehlikeye atmasına neden olması, (ii ) vücut işlevlerinde ciddi bozulma veya (iii) herhangi bir vücut organında veya vücut bölümünde ciddi işlev bozukluğu.

Acil Tıbbi İletişim Merkezi (ATİM)
Area: Emergency Medical Services

Acil durum çağrılarını anında yanıtlamak, arayanların ihtiyaçlarını belirlemek ve acil bir ihtiyaç nerede ve ne zaman olursa olsun gerekli kaynakları göndermek için oluşturulmuş özel tesis.

Acil Tıp
Area: Emergency Medical Services

Acil ilaçlar, acil tıbbi müdahale gerektiren hastalıkların veya yaralanmaların bakımı ile ilgili tıbbi uzmanlık alanıdır.

Showing 21 - 30 of 480