518 Terms

Help to improve our database

We are continuously collecting common terms used by the Emergency Medical Services practitioners across Europe. Help us improve our content and fill out the online form. If you are not able to find what you are looking for, please let us know by sending us a message through our contact page.

Your feedback is important for us and it will be fed into our Database for the EMS glossary.

Add new EMS term

To unify the communication and knowledge exchange between the emergency medical teams across Europe iProcureSecurity seeks to translate the identified EMS terms in all consortium languages.

That is why the project encourages everyone willing to contribute, to suggest and add missing terminology translation.

Add new translation
Çok kanallı dağıtım stratejisi
Area: Emergency Medical Services

Bilginin birden çok kanalda iletildiği yöntem (Sosyal medya, ortakların web siteleri, konferanslar vb...).

Çoklu Yaralanma
Area: Emergency Medical Services

Birçoğu neyin kitlesel zayiat olayını teşkil ettiğini rakamlarla ifade etmeye çalışsa da, belki de en iyi tanım, genellikle yerel kaynaklardan temin edilebilen kaynakları aşan herhangi bir kayıp sayısıdır. Bu, mevcut kaynaklara, yaralanma sayısına ve yaralanmaların ciddiyetine dayanmaktadır. Örneğin, müdahale sisteminizde, küçük yaralanmalara sahip 20 kurban çoklu yaralanma planını başlatmayı gerektirmeyebilirken, kritik yaralanmaları olan beş kurban olabilir.

Çözüm sağlayıcılar
Area: Emergency Medical Services

Bir çözüm sağlayıcı; bir satıcı, bir servis sağlayıcı veya bir bayi olabilir.

Çıktılar
Area: Pre-Commercial Procurement

Çalışma bildirimi veya gereksinim bildirimi olarak da bilinir. Teslim edilecekler genellikle piyasa dokümantasyonuna yaklaşımın özelliklerinde detaylandırılır ve ayrıntılarla bağlantılıdır.

Ödül kriterleri
Area: Pre-Commercial Procurement

Bir sözleşmenin imzalanması için gerekli olan temel kriterlerin veya gereksinimlerin listesi.

Ön Tedariğin dağıtımdan ayrılması
Area: Pre-Commercial Procurement

Son ürünlerin ticari hacimlerinin dağıtımından ön tedariğin ayrılması, ticarileştirmeden önceki Ar-Ge aşamasına (Ar-Ge hizmetlerinin satın alınması) odaklanan ön tedariğin ve Ar-Ge'ye değil ticarileştirmeye odaklanan Yenilikçi Çözümlerin Kamu Alımlarının tamamlayıcılığı ve çözümlerin yayılması (Ticari kullanıma hazır yenilikçi ürünlerin satın alınması) anlamına gelir.

Ön Ticari Tedarik (PCP)
Area: Pre-Commercial Procurement

Ticari olarak piyasaya sunulmadan önce yeni yenilikçi çözümlerin araştırma ve geliştirmesinin satın alınması. Farklı geliştirme aşamalarında rekabet eden farklı tedarikçileri içerir.

Ön Ticari Tedarik (PCP)
Area: Emergency Medical Services

Kamu alıcılarının yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini finanse etmeleri için bir yöntemdir. Tedarikçiler ve geliştiricilerle risk-fayda paylaşımını içeren ancak Devlet yardımı oluşturmayan Ar-Ge hizmetlerinin tedarikine yönelik bir yaklaşımdır. İhale hukukunda yasal dayanağı, 2004/18 / EC sayılı kamu alımları Direktifinin 16.F Maddesindeki muafiyetler ve 2004/17 / EC Kamu Alımları Direktifinin 24.E Maddesidir.

Ön Ticari Tedarik Evresi
Area: Pre-Commercial Procurement

Ticari Ön Tedarik'te bir Ar-Ge aşamasıdır. Genel olarak, bir PCP projesinde 3 aşama vardır. 1. Aşama çözüm araştırmasını, 2. Aşama prototiplemeyi içerir ve 3. Aşama, bir test serisi biçiminde sınırlı miktarda ilk ürün veya hizmetin orijinal geliştirilmesini ve test edilmesini içerir.

Ön Yeterlilik Anketi (Pre Qualification Questionnaire)PQQ:
Area: Pre-Commercial Procurement

Kamu alıcılarının / alıcılarının, tedarikçi sayısını kısa listeye almalarına ve sınırlı ihale prosedürünün bir parçasını oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. PQQ, deneyim seviyesi, kapasite ve finansal durumla ilgili soruları içerir.

Showing 481 - 490 of 518